Đà Nẵng: Năm 2019, giá đất ở cao nhất 98,8 triệu đồng/ m2
2019-04-12 08:20:32 29
UBND TP. Đà Nẵng vừa ký ban hành Quyết định số 06 ngày 31-1-2019 về sửa đổi, bổ sung quy định một số điều của Quy định ...