Một vòng Sài Gòn - Đà Nẵng - Kontum -Bảo Lộc - Sài Gòn
2019-04-13 23:48:05 10
Hơn 2500km Sg - Phan thiết - Mũi né - Bàu Trắng - Phan Rí - Phan Rang - Vĩnh Hy - Bình Tiên - Cam Ranh - Bãi dài - Đèo cả ...