Dịch vụ cứu hộ ở Đà Nẵng quá tải vì quá nhiều ô tô bị ngập nước | VnExpress
2019-04-13 23:48:08 11
Dịch vụ cứu hộ ở Đà Nẵng quá tải vì quá nhiều ô tô bị ngập nước | VnExpress Ngày 9/12, các dịch vụ xe cứu hộ và gara sửa ...