PHÓNG SỰ DU LỊCH PHỐ BIỂN QUY NHƠN BÌNH ĐỊNH
2019-04-13 22:11:46 26
Bình Định là vùng đất trung tâm của miền Trung Việt Nam với gần 5 thế kỷ giữ vai trò trung tâm của nhà nước Chăm-pa, mặc dù ...