5 địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Cần Thơ chỉ có 9km - Famous tourist spots in Can Tho city.
2019-04-13 22:21:37 33
nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Cần Thơ. như chợ nổi cái răng, hủ tiếu 6 hoài, mỹ khánh, vàm xáng, dâu, thiền viện,...