Trong 2014, TPHCM lại tách Sở Du lịch thành 1 Sở riêng rẽ
2019-04-14 04:05:44 24
Sau 5 năm sáp nhập Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vào chung với ngành Văn hóa Thể Thao, nay, Thành phố Hồ Chí Minh ...