Bài 1 Hello world với machine learning - Chương trình đầu tiên | Tự học machine learning cơ bản
2019-04-14 14:25:40 12
Video này cho bạn khái niệm cơ bản trong machine learning hello world với machine learningMọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ ...