Công nghệ thiết kế vật liệu thông minh | Phim khoa học | Khám phá thế giới (thuyết minh)
2019-04-14 08:00:56 82
Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, nhiều loại vật liệu mới đã ra đời biết cảm nhận và thích ứng với môi trường xung quanh ...