Khoa học Lớp 4 : Mưa được hình thành như thế nào? Mây từ đâu ra? 🙄
2019-04-14 08:15:42 57
Khoa học lớp 4 ,Bài 22, Mây được hình thành như thế nào, mưa từ đâu ra? Càng lên cao càng lạnh, càng nhiều hạt nước nhỏ ...