Quang Hải và những cầu thủ thích chịu sức ép để tỏa sáng | VTV24
2019-04-14 16:26:27 3
Chúng ta đã quá quen với cảm giác vỡ òa từ đôi chân của Quang Hải trong suốt một năm quá rồi. Anh chỉ thích ghi những bàn ...