Ấn tượng thể thao - Những người đóng góp vào thành công của ĐT Việt Nam | VTV24
2019-04-14 16:30:33 6
Ông Đoàn Nguyên Đức với tư cách là Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính và tài trợ chính là người đã đứng ra nhận trả lương ...