Nói tiếng Anh tự nhiên: Bạn có đang bị "ngộ" từ VERY?
2019-04-14 17:05:31 29
Ngộ từ "very" khi nói - biết chữa làm sao? Các bạn ở Hà Nội, cần học tiếng Anh thực tế, áp dụng được luôn, tìm hiểu khoá học ...