Kinh Hoàng Quốc Gia Có Tờ Tiền 100 Nghìn Tỷ Đô La
2019-04-14 22:52:16 19
Siêu lạm phát 4.000.000.000% ở Zimbabwe. Theo số liệu thống kê chính thức, lạm phát tại Zimbabwe vào thời điểm cao nhất ...