Lịch sử hùng tráng của Israel trong 10 phút.
2019-04-15 06:12:04 18
Video tóm tắt một cách chi tiết và mạch lạc nhất để chúng ta có thể hiểu được một lịch sử hào hùng của một trong những dân tộc ...