Nguyên nhân 6 quốc gia cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar
2019-04-15 06:16:25 24
6 quốc gia cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar Ngày 5/6, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Saudi Arabia, Bahrain ...