Choáng đám cưới toàn vàng, kim cương của con trai út Quốc vương Brunei
2019-04-15 06:45:51 16
Choáng đám cưới toàn vàng, kim cương của con trai út Quốc vương Brunei. Lễ cưới kéo dài 11 ngày của Hoàng Tử Abdul Malik ...