Chất- nguyên tử- Nguyên tố - Thầy giáo Đặng Xuân Chất
2019-04-15 00:10:44 37
Chất là gì? Chất có ở đâu? Nguyên tử và nguyên tố có gì khác nhau? Chúng có ý nghĩa gì? Bài giảng của thầy sẽ giúp các em ...