Bài giảng EBM: Ý nghĩa của trị số P (understanding P value)
2019-04-15 00:10:45 28
Bài giảng "ngẫu hứng", giải thích ý nghĩa của trị số P qua một ví dụ đơn giản.