DÒ HỢP ÂM CHỦ CHO BÀI HÁT (Ví dụ YÊU LÀ THA THU)
2019-04-15 00:10:46 27
Guitar Talk #30: Có 2 kiểu dò chính: 1. Tìm xem những note nhạc của bài hát nằm trong âm giai của hợp âm nào 2. Xem nốt cuối ...