Máy Rửa Bát Bosch SMS50D38EU
2019-04-15 09:55:40 10
Máy Rửa Bát Bosch SMS50D38EU 5 chương trình: Chậu 70 ° C, Auto 45-65 ° C, Eco 50 ° C, 45 ° C nhanh, Prewashe. Cài đặt giờ ...