Giới thiệu sản phẩm bếp từ thông minh Chef's Inverter EH-DIH888/888P/888S
2019-04-15 03:41:05 22
TVC giới thiệu sản phẩm bếp từ thông minh Chef's EH-DIH888 và EH-DIH888P được thực hiện tại Chef's Studio. Một số tính năng ...