Nói chuyện với cựu du sinh Mỹ, chuyên viên đối ngoại khách sạn Sheraton Nha Trang
2019-04-15 04:00:52 24
Cựu du sinh Mỹ, chuyên viên đối ngoại khách sạn Sheraton Nha Trang, Lê Khánh Ngọc chia sẻ về yếu tố con người trong ngành ...