Nhân viên siêu thị bă't lại vì "N,g,ự,c, qua' to", lúc mở ra thì ai cũng choa'ng
2019-04-15 06:25:40 22
Kỷ niệm 10 năm khai trương Siêu thị Hoa Ba - tỉnh Điện Biên (22/10/2004-22/10/2014). Ca khúc "Siêu thị Hoa Ba - Hạnh phúc ...