Garden By The Bay - Cloud Forest - Flower Dome - Supertree Grove | Singapore Vlog #3
2019-04-15 16:15:40 22
Vlog #3 này là buổi chiều của ngày thứ 2 đến Singapore, buổi sáng mình đã đi Southern Ridge và ăn trưa ở China town (Vlog #2) ...