Những Thành Tựu Của Con Người : THÉP | Khám phá thế giới (Thuyết Minh)
2019-04-15 18:10:37 14
Nó thực sự là kim loại diệu kỳ. Thép - thứ vật liệu linh hoạt, mềm dẻo và cứng nhất, có ở khắp nơi, trong các tòa nhà và trong ...