Linny Phuong, Bác sĩ y tế cộng đồng, Young Australian of the Year 2013 finalist.mp4
2019-04-15 11:25:57 40
Bác sĩ Linny Phương nói về dự án 'Giếng Nước' nhằm mang thông tin đến cho những cộng đồng di dân tại bang Victoria, ...