Bộ trưởng Bộ Y tế và các lãnh đạo Bộ bài tập thể dục giữa một cuộc họp
2019-04-15 11:40:39 29
Ngày hội của ngành y - Ngày Thầy thuốc Việt Nam năm 2019 (27/2), năm nay Bộ Y tế phát động Chương trình “Sức khỏe Việt ...