Quy trình khám và mổ Phakic tại Bệnh viện mắt Quốc tế Nhật Bản
2019-04-15 19:00:56 17
Khám mổ Phakic có gì khác so với những phương pháp mổ cận thông thường? Cần bao lâu để thực hiện xong quy trình khám ...