TTYT Phú Lộc - Trình diễn trang phục y tế _P2
2019-04-15 12:11:55 19
Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc là 1 trong 6 đơn vị của tỉnh Nghệ An năm 2017 được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ đơn vị dẫn đầu ...