5 bác sĩ, nhân viên y tế của BV tỉnh Hà Nam bị tạm giữ đều có chuyên môn giỏi | NEWS 24H Việt Nam
2019-04-15 12:11:56 39
5 bác sĩ, nhân viên y tế của BV tỉnh Hà Nam bị tạm giữ đều có chuyên môn giỏi Được cho là lạm quyền trong khi thi hành công vụ, ...