Bí thư, Chủ tịch, kế toán xã Vĩnh Hưng, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa xây nhà trên đất trạm y tế gây bức xúc.
2019-04-15 12:11:58 23
Bí thư, Chủ tịch, kế toán xã Vĩnh Hưng, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa xây nhà trên đất trạm y tế của xã gây bức xúc.