Quản lý tài chính: Sức mạnh của lãi suất kép - Cafe sáng với VTV3
2019-04-15 13:35:29 46
Nhà vật lý học Albert Einstein từng nói: “Lãi suất kép là kỳ quan thứ 8 trên thế giới này. Những ai hiểu ý nghĩa của nó, sẽ làm giàu ...