Giới thiệu sách "Phân tích dữ liệu với R"
2019-04-15 14:15:44 9
Video giới thiệu cuốn sách "Phân tích dữ liệu với R" (Data analysis with R) do tôi soạn, và Nhà xuất bản Tổng Hợp mới phát hành ...