Đọc Báo cáo tài chính: Scandals và các thủ thuật gian lận Báo Cáo Tài Chính - Cafe sáng với VTV3
2019-04-15 15:55:27 39
Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong một thị trường “mới nổi”, gian lận trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết, các ...