CEO 2018 - DOANH NGHIỆP VỮNG BỀN - Trận 14 Quản trị tài chính (Phần 2) - CEO TRẦN MẠNH ĐẠT
2019-04-15 23:20:36 23
Tài chính được ví như dòng máu nuôi dưỡng toàn bộ “cơ thể” doanh nghiệp. Để DN đảm bảo "sống khoẻ" và phát triển ổn định, ...