Cô gái Việt thành đạt trong ngành tài chính London - BBC News Tiếng Việt
2019-04-15 16:25:33 35
Nguyễn Hiền Trang, cô gái từ Hà Nội từng du học tại Mỹ và Nhật Bản, kể chuyện làm việc ở SMBC Nikko Capital Markets Limited, ...