(VTC14)_Tập đoàn Vingroup với mô hình phi lợi nhuận
2019-04-16 00:30:36 35
(VTC14) - Việc Tập đoàn Vingroup tuyên bố phi lợi nhuận hóa hệ thống bệnh viện Vinmec và trường học Vinschool, cam kết ...