Giới thiệu hệ thống Điện mặt trời của Tân Nguyễn (phóng sự của VTV)
2019-04-16 08:17:35 22
Phóng sự phát trên VTV về Hệ thống Điện mặt trời của Tân Nguyễn.Đây là hệ thống Điện mặt trời đầu tư theo quy mô gia đình ...