Tuyển 700 lao động phổ thông LƯƠNG 7-10 triệu Công ty TNHH sợi Long Thái Tử KCN Nhơn Trạch 2
2019-04-16 11:25:35 18
Công ty TNHH sợi Long Thái Tử tuyển 700 lao động phổ thông Công ty TNHH Sợi Long Thái Tử với 100% vốn đầu tư nước ngoài ...