Những lưu ý cần thiết khi chuyển tiền bằng chứng minh nhân dân
2019-04-16 11:45:39 13
Khi đến ngân hàng chuyển tiền bằng CMND thì khách hàng phải ghi chính xác thông tin. Khi người nhận tiền đến ngân hàng và ...