Người dân tộc ở Sapa nói Tiếng Anh như gió
2019-04-16 12:15:34 11
Người dân tộc nói tiếng Anh như gió là điều không mấy bất ngờ ở những khu du lịch vùng núi cao ở Tây Bắc Việt Nam. Mặc dù ...