Luyện tập về dạng viết lại câu Tiếng Anh- Thủ Khoa Cao Nhân Trung
2019-04-16 12:15:37 9
Trong đề thi THPT QG môn Anh luôn có phần viết lại câu mà phần này học sinh luôn luôn yếu và thường mất điểm rất đáng tiếc.