THƯƠNG HIỆU VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU
2019-04-16 12:15:45 17
Theo báo cáo của Interbrand, giá trị thương hiệu của Coca là 78 tỷ USD, Apple là 77 tỷ USD, gần bằng GDP của Việt Nam 2012.