Năm 2019 - Thị trường cao su thiên nhiên chưa có dấu hiệu phục hồi
2019-04-16 05:50:34 16
Sản lượng cao su thiên nhiên thế giới năm 2019 được Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC) nhận định sẽ tăng 6 ...