Ngôn Ngữ Huyền Bí Enochian: Ngôn Ngữ Của Thiên Thần I Khoa Học Huyền Bí
2019-04-16 07:35:17 28
Vào thế kỷ 16, người ta tin rằng con người có thể giao tiếp được với các thiên thần. Đây là cách mà hai nhà thần học John Dee và ...