Chương trình biểu diễn văn nghệ Cty Cp Thép Việt Ý 24/07/2014
2019-04-16 08:30:23 19
Chương trình biểu diễn văn nghệ Cty Cp Thép Việt Ý tham dự Hội diễn văn nghệ quần chúng TCTy chào mừng kỉ niệm 85 năm ...