THÉP VIỆT Ý - Việt Nam ơi
2019-04-16 08:30:26 24
Liên hoan văn nghệ quần chúng 2013, tiết mục do Văn phòng đại diện Thép Việt Ý tại HN biễu diễn.