Ông 'trùm' thép Việt Trần Đình Long tiết lộ doanh thu 'khủng' của tập đoàn Thép Hòa Phát
2019-04-16 08:40:52 29
Ông 'trùm' thép Việt Trần Đình Long tiết lộ doanh thu 'khủng' của tập đoàn Thép Hòa Phát.