Cơ quan nhà nước đòi bản sao công chứng phải có thời hạn dưới 6 tháng có đúng?
2019-04-16 16:20:35 5
Nhiều cơ quan, tổ chức, công ty yêu cầu bản sao các giấy tờ của công ty phải có hiệu lực dưới 6 tháng kể từ thời điểm công ...