Ngành: Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống
2019-04-16 09:30:40 25
Sáng tạo – nâng tầm ẩm thực - Định hướng tư duy làm chủ, tự xây dựng và quản lý nhà hàng của riêng mình - Lợi thế cạnh tranh ...